بویی که در استخر به مشام می رسد مربوط به کلر نیست،

بویی که در استخر به مشام می رسد مربوط به کلر نیست،
توسط: news در تاریخ 05 آذر، 1395

توضیحات: بویی که در استخر به مشام می رسد مربوط به کلر نیست، بلکه ماده ای به نام کلرآمین است که از ترکیب ادرار؛ عرق؛ بزاق و کلر به وجود می آید

ادامه توضیحات...