لئونيداس داسيلوا مهاجم افسانه اى تيم ملى برزيل اول...

لئونيداس داسيلوا مهاجم افسانه اى تيم ملى برزيل اول...
توسط: varzeshi در تاریخ 25 شهریور، 1395

توضیحات: لئونيداس داسيلوا مهاجم افسانه اى تيم ملى برزيل اولين بازيكنى بود كه در تاريخ فوتبال حركت قيچى برگردان را اجرا و گل زد، داور براى دقايقى براى قبول كردن گل مردد برد.

دانلود عکس لئونيداس در لئونيداس داسيلوا مهاجم افسانه اى تيم ملى برزيل اول...
دانلود عکس داسيلوا در لئونيداس داسيلوا مهاجم افسانه اى تيم ملى برزيل اول...
دانلود عکس مهاجم در لئونيداس داسيلوا مهاجم افسانه اى تيم ملى برزيل اول...
دانلود عکس افسانه در لئونيداس داسيلوا مهاجم افسانه اى تيم ملى برزيل اول...
دانلود عکس اى در لئونيداس داسيلوا مهاجم افسانه اى تيم ملى برزيل اول...

ادامه توضیحات...