اردوغان: سوریه به دوره انتقال قدرت نیاز دارد/ حق ت

اردوغان: سوریه به دوره انتقال قدرت نیاز دارد/ حق ت
توسط: news در تاریخ 25 بهمن، 1395

توضیحات: اردوغان: سوریه به دوره انتقال قدرت نیاز دارد/ حق ترکیه است برای سوریه تصمیم بگیرد


دانلود عکس اردوغان: در اردوغان: سوریه به دوره انتقال قدرت نیاز دارد/ حق ت

ادامه توضیحات...