نانسی اودل, زنی که در سخنان منتشر شده اخیر از ترام

نانسی اودل, زنی که در سخنان منتشر شده اخیر از ترام
توسط: news در تاریخ 19 آبان، 1395

توضیحات: نانسی اودل, زنی که در سخنان منتشر شده اخیر از ترامپ موضوع حرفهای رکیک جنسی او قرار گرفته بود با صدور بیانیه ای نسبت به این اظهارات اعلام انزجار کرد.
دانلود عکس نانسی اودل در نانسی اودل, زنی که در سخنان منتشر شده اخیر از ترام

ادامه توضیحات...