ربات آشپز چینی ساخته شد

 ربات آشپز چینی ساخته شد
توسط: danesh در تاریخ 04 اردیبهشت، 1397

توضیحات: ربات آشپز چینی ساخته شد

رئیس یک شرکت کیترینگ غذا در چین رباتی ساخته که هر بشقاب غذا را در ۳الی ۴ دقیقه آماده می کند و ظرف های آن را نیز می شوید.
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
ربات آشپز چینی ساخته شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان ... | رئیس یک شرکت کیترینگ غذا در چین رباتی ساخته که هر بشقاب غذا را در ۳الی ۴ دقیقه آماده می کند و ظرف های آن را نیز می شوید.
ربات آشپز چینی ساخته شد | آفتاب | رئیس یک شرکت کیترینگ غذا در چین رباتی ساخته که هر بشقاب غذا را در ۳الی ۴ دقیقه آماده می کند و ظرف های آن را نیز می شوید.
ربات آشپز چینی ساخته شد - itabnak | رئیس یک شرکت کیترینگ غذا در چین رباتی ساخته که هر بشقاب غذا را در ۳الی ۴ دقیقه آماده می کند و ظرف های آن را نیز می شوید.
ربات آشپز چینی ساخته شد - bazarekar | ربات آشپز چینی ساخته شد: رئیس یک شرکت کیترینگ غذا در چین رباتی ساخته که هر بشقاب غذا را در ۳الی ۴ دقیقه آماده می کند و ظرف های آن را نیز می شوید.
ربات آشپز چینی ساخته شد! +عکس | رییس یک شرکت کیترینگ غذا - دوستان | ربات آشپز چینی ساخته شد! +عکس. رییس یک شرکت کیترینگ غذا در چین رباتی ساخته که هر بشقاب غذا را در 3الی 4 دقیقه آماده می کند و ظرف های آن را نیز می شوید.
ربات سرآشپز ساخته شد - خبرگزاری علم و فرهنگ | مدیر ارشد یک کترینگ غذا در چین این ربات را ساخته است. ربات آشپز ... این ربات در شبکه های اجتماعی چینی سروصدای زیادی کرده است. ربات سرآشپز ساخته شد ربات سرآشپز ساخته شد ...
ربات آشپز چینی | یک چینی برای خلاص شدن از شکایت زنش ربات آشپز ... | یک چینی برای خلاص شدن از شکایت زنش ربات آشپز اختراع کرد. - ... ربات آشپز چینی. ... دستگاه رمزگشای آیفون ساخته شد