لیانگ‌زیف۸۱ ساله همراه همسرش وقتي نتوانستند از پ

لیانگ‌زیف۸۱ ساله همراه همسرش وقتي نتوانستند از پ
توسط: ajaieb در تاریخ 03 مهر، 1395

توضیحات: لیانگ‌زیف۸۱ ساله همراه همسرش وقتي نتوانستند از پس خرید خانه در شهر برآیند راهی کوهستان شده و٥٤سال در اين غار زندگي کردند. لیانگ ميگوید:این غار تابستان‌خنک و زمستان‌گرم است!

دانلود عکس لیانگ‌زیف۸۱ در لیانگ‌زیف۸۱ ساله همراه همسرش وقتي نتوانستند از پ
دانلود عکس ساله در لیانگ‌زیف۸۱ ساله همراه همسرش وقتي نتوانستند از پ
دانلود عکس همراه در لیانگ‌زیف۸۱ ساله همراه همسرش وقتي نتوانستند از پ
دانلود عکس همسرش در لیانگ‌زیف۸۱ ساله همراه همسرش وقتي نتوانستند از پ
دانلود عکس وقتي در لیانگ‌زیف۸۱ ساله همراه همسرش وقتي نتوانستند از پ

ادامه توضیحات...