زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر حوالی وحدتيه در استان ب...

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر حوالی وحدتيه در استان ب...
توسط: news در تاریخ 11 دی، 1397

توضیحات: زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر حوالی وحدتيه در استان بوشهر را لرزاند
عمق زمین‌لرزه: 16 کیلومتر
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: