تصویر‌برداری از ۳ قلاده پلنگ ایرانی در ایذه

تصویر‌برداری از ۳ قلاده پلنگ ایرانی در ایذه
توسط: animals در تاریخ 06 آبان، 1397

توضیحات: تصویر‌برداری از ۳ قلاده پلنگ ایرانی در ایذه
از 3 قلاده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع گزیر از توابع شهرستان ایذه استان خوزستان تصویربرداری شد. /شبکه خبری خوزستانادامه توضیحات...

متن مرتبط: