مطالعات جدید نشان می‌دهد که اسانس‌های موجود در سیگار ا...

 مطالعات جدید نشان می‌دهد که اسانس‌های موجود در سیگار ا...
توسط: salamat در تاریخ 29 مهر، 1397

توضیحات: مطالعات جدید نشان می‌دهد که اسانس‌های موجود در سیگار الکترونیکی، به بافت سلولی رگ‌ها آسیب رسانده و در آینده موجب صدمه دیدن قلب می‌شود. #خبرآنلاین #سلامتادامه توضیحات...

متن مرتبط: