نخستین پرواز بالگرد امداد هوایی مرکز اورژانس 115 ش

نخستین پرواز بالگرد امداد هوایی مرکز اورژانس 115 ش
توسط: news در تاریخ 15 دی، 1395

توضیحات: نخستین پرواز بالگرد امداد هوایی مرکز اورژانس 115 شهرستان چابهار با احیای جان دو بیمار آغاز شد/مردی 48 ساله با بیماری قلبی و مادرباردار 37 ساله دو بیمار این پرواز بودند/صداو سیما

دانلود عکس نخستین در نخستین پرواز بالگرد امداد هوایی مرکز اورژانس 115 ش

ادامه توضیحات...