خداحافظی با آندوسکوپی؛

 خداحافظی با آندوسکوپی؛
توسط: salamat در تاریخ 19 شهریور، 1395

توضیحات: خداحافظی با آندوسکوپی؛
این کپسول که capsovision نام دارد دارای 4 دوربین است که 20 ساعت از دستگاه گوارش فیلم می گیرد.
________________
دانلود عکس در خداحافظی با آندوسکوپی؛
دانلود عکس خداحافظی با در خداحافظی با آندوسکوپی؛
دانلود عکس آندوسکوپی؛ در خداحافظی با آندوسکوپی؛

ادامه توضیحات...