هیدروگرافیک-واترترانسفر-چاپ ابی 09195498568 نیوکالر

هیدروگرافیک-واترترانسفر-چاپ ابی 09195498568 نیوکالر
توسط: NewColor2 در تاریخ 29 اردیبهشت، 1397

توضیحات: شرکت نیوکالر 02156571279
دستگاه هیدروگرافیک 02156571279
دستگاه واترترانسفر 09195498568
دستگاه چاپ آبی 09333467328
سازنده دستگاه های هیدروگرافیک09195498568
فروش پترن (فیلم) هیدروگرافیک09333467328
فروش اکتیویتور(محلول فعال کننده فیلم) هیدروگرافیک09333467328
به همراه آموزش رایگان و کاملا تخصصی.09227680141
ارسال دستگاه و تجهیزات به سرتاسر ایران.
تلفن های تماس:
02156571279
09195498568
09333467328
09227680141
09219624754

ادامه توضیحات...