عیادت وزیر اطلاعات و علاءالدین بروجردی از آتش‌نش

عیادت وزیر اطلاعات و علاءالدین بروجردی از آتش‌نش
توسط: news در تاریخ 03 بهمن، 1395

توضیحات: عیادت وزیر اطلاعات و علاءالدین بروجردی از آتش‌نشان مصدوم حادثه پلاسکو/تسنیم

دانلود عکس عیادت در عیادت وزیر اطلاعات و علاءالدین بروجردی از آتش‌نش
دانلود عکس وزیر در عیادت وزیر اطلاعات و علاءالدین بروجردی از آتش‌نش
دانلود عکس اطلاعات در عیادت وزیر اطلاعات و علاءالدین بروجردی از آتش‌نش
دانلود عکس و در عیادت وزیر اطلاعات و علاءالدین بروجردی از آتش‌نش
دانلود عکس علاءالدین در عیادت وزیر اطلاعات و علاءالدین بروجردی از آتش‌نش

ادامه توضیحات...