تصویر جدید از لحظات وداع روحانی و جهانگیری با پیک

تصویر جدید از لحظات وداع روحانی و جهانگیری با پیک
توسط: news در تاریخ 20 دی، 1395

توضیحات: تصویر جدید از لحظات وداع روحانی و جهانگیری با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی/ مهر

دانلود عکس تصویر در تصویر جدید از لحظات وداع روحانی و جهانگیری با پیک

ادامه توضیحات...