ترامپ، رئیس سازمان مهاجرت و گمرک را هم برکنار کرد

ترامپ، رئیس سازمان مهاجرت و گمرک را هم برکنار کرد
توسط: fun در تاریخ 12 بهمن، 1395

توضیحات: ترامپ، رئیس سازمان مهاجرت و گمرک را هم برکنار کرد
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تصمیمات جنجالی خود طی روزهای اخیر اقدام به برکناری رئیس موقت سازمان مهاجرت و گمرک این کشور کرد.

دانلود عکس ترامپ در ترامپ، رئیس سازمان مهاجرت و گمرک را هم برکنار کرد
دانلود عکس در ترامپ، رئیس سازمان مهاجرت و گمرک را هم برکنار کرد
دانلود عکس رئیس در ترامپ، رئیس سازمان مهاجرت و گمرک را هم برکنار کرد
دانلود عکس سازمان در ترامپ، رئیس سازمان مهاجرت و گمرک را هم برکنار کرد
دانلود عکس مهاجرت در ترامپ، رئیس سازمان مهاجرت و گمرک را هم برکنار کرد

ادامه توضیحات...