▪️در صورتی که احساس غم و غصه دارید، به شستشو و پاکیزگی...

▪️در صورتی که احساس غم و غصه دارید، به شستشو و پاکیزگی...
توسط: fun در تاریخ 16 اردیبهشت، 1398

توضیحات: ▪️در صورتی که احساس غم و غصه دارید، به شستشو و پاکیزگی خود و محیط اطرافتان بپردازید. طبق مطالعات روانشناسی ، تمیز و مرتب بودن ظاهر و محیط زندگی ، مرتب و شادابتر شدن روحیه نیز تاثیرگذار است .


#عجایب جهان
join usادامه توضیحات...

متن مرتبط: