رسایی: مطمئن باشد تتلو دیگر نمی تواند براحتی زندگی کند....

رسایی: مطمئن باشد تتلو دیگر نمی تواند براحتی زندگی کند....
توسط: fun در تاریخ 27 شهریور، 1397

توضیحات: رسایی: مطمئن باشد تتلو دیگر نمی تواند براحتی زندگی کند. اگر سلمان رشدی ملعون در اين سالها توانسته "زندگی" کند، تتلو هم خواهد توانست.
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
رسایی: مطمئن باشد تتلو دیگر نمی تواند براحتی زندگی کند ... | رسایی: مطمئن باشد تتلو دیگر نمی تواند براحتی زندگی کند. اگر سلمان رشدی ملعون در این سالها توانسته "زندگی" کند، تتلو هم خواهد توانست
حمید رسایی | واکنش تند حمید رسایی به اهانت تتلو به امام حسین (ع)! | هر چند تتلو در ایران نیست اما مطمئن باشد که دیگر نمی تواند به راحتی زندگی کند. اگر سلمان رشدی ملعون در این سال ها توانسته "زندگی" کند، تتلو هم خواهد توانست.»
فال روزانه سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | کوزه شکسته | رسایی: مطمئن باشد تتلو دیگر نمی تواند براحتی زندگی کند. الهی به دل شکسته حضرت زینب هیچ دلی نشکنه… علی دایی با پرسپولیس توافق کرد
شبستان - حمید رسایی: امیر تتلو مرتد و حکمش اعدام است - صاحب‌خبر | هر چند تتلو در ایران نیست اما مطمئن باشد که دیگر نمی تواند به راحتی زندگی کند. اگر سلمان رشدی ملعون در اين سال ها توانسته "زندگی" کند، تتلو هم خواهد توانست.» ...
حمید رسایی: تتلو مرتد و حکمش اعدام است | 24 آنلاین | هر چند تتلو در ایران نیست اما مطمئن باشد که دیگر نمی تواند به راحتی زندگی کند. اگر سلمان رشدی ملعون در این سال ها توانسته "زندگی" کند، تتلو هم خواهد توانست.»
:::Noandish::: حمید رسایی: تتلو مرتد و حکمش اعدام است | هر چند تتلو در ایران نیست اما مطمئن باشد که دیگر نمی تواند به راحتی زندگی کند. اگر سلمان رشدی ملعون در اين سال ها توانسته "زندگی" کند، تتلو هم خواهد توانست.» ...
حمید رسایی: تتلو مرتد و حکمش اعدام است | هر چند تتلو در ایران نیست اما مطمئن باشد که دیگر نمی تواند به راحتی زندگی کند. اگر سلمان رشدی ملعون در این سال ها توانسته "زندگی" کند، تتلو هم خواهد توانست.» ...