آذری جهرمی: کمیته ضد فیلترینگ تشکیل شد

آذری جهرمی: کمیته ضد فیلترینگ تشکیل شد
توسط: news در تاریخ 09 بهمن، 1397

توضیحات: آذری جهرمی: کمیته ضد فیلترینگ تشکیل شد
گاهی با اعمال فیلترینگ جلوی فعالیت‌های فعالیت‌های سالم گرفته می‌شود و ناسالم‌ها به نحو دیگر کارهای خود را ادامه می‌دهند. اکنون با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری، کمیته‌ای برای جلوگیری از فیلترینگ تشکیل شده است. /ایسنا #مردم_مخالف_فیلترنادامه توضیحات...

متن مرتبط: