توبیخ مدیر شبکه پنج سیما و اخراج عوامل پخش گفتار موهن ع...

توبیخ مدیر شبکه پنج سیما و اخراج عوامل پخش گفتار موهن ع...
توسط: news در تاریخ 05 خرداد، 1398

توضیحات: توبیخ مدیر شبکه پنج سیما و اخراج عوامل پخش گفتار موهن علیه مقدسات اهل سنت

معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران با عذرخواهی دوباره از علما و برادران و خواهران اهل تسنن، از اخراج تهیه‌کننده و مدیر و ناظر برنامه موهن شبکه پنج خبر داد و گفت که مدیر شبکه نیز به دلیل کوتاهی توبیخ شده است/ تسنیم
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
توبیخ مدیر پخش شبکه پنج و اخراج عوامل پخش گفتار موهن | معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران با عذرخواهی دوباره از علما و برادران و خواهران اهل تسنن، از اخراج تهیه‌کننده و مدیر و ناظر برنامه موهن شبکه پنج خبر داد و گفت که مدیر این شبکه نیز به دلیل کوتاهی توبیخ شده است.
مدیر شبکه پنج سیما توبیخ شد / اخراج عوامل پخش گفتار موهن علیه ... | مدیر شبکه پنج سیما توبیخ شد / اخراج عوامل پخش گفتار موهن علیه مقدسات اهل سنت. معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران با عذرخواهی دوباره از علما و برادران و خواهران اهل تسنن، از اخراج تهیه کننده و مدیر و ناظر برنامه موهن شبکه ...
توبیخ مدیر شبکه پنج سیما و اخراج عوامل پخش گفتار موهن علیه ... | توبیخ مدیر پخش شبکه پنج سیما و اخراج عوامل پخش گفتار موهن علیه مقدسات اهل سنت 0:0 Comments توبیخ مدیر شبکه پنج سیما و اخراج عوامل پخش گفتار موهن علیه مقدسات اهل سنت 0:0 Comments
معاون سیما: مدیر پخش شبکه پنج توبیخ و عوامل پخش گفتار موهن ... | معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران با عذرخواهی دوباره از علما و برادران و خواهران اهل تسنن، از اخراج تهیه‌کننده و مدیر و ناظر برنامه موهن شبکه پنج خبر داد و گفت که مدیر این شبکه نیز به دلیل کوتاهی توبیخ شده است.
توبیخ مدیر شبکه پنج سیما و اخراج عوامل پخش گفتار موهن علیه ... | توبیخ مدیر شبکه پنج سیما و اخراج عوامل پخش گفتار موهن علیه مقدسات اهل سنت. معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران با عذرخواهی دوباره از علما و برادران و خواهران اهل تسنن، از اخراج تهیه کننده و مدیر و ناظر برنامه موهن شبکه پنج ...
توبیخ مدیر شبکه پنج سیما و اخراج عوامل پخش گفتار موهن علیه ... | معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران با عذرخواهی دوباره از علما و برادران و خواهران اهل تسنن، از اخراج تهیه‌کننده و مدیر و ناظر برنامه موهن شبکه پنج خبر داد و گفت که مدیر شبکه نیز به دلیل کوتاهی توبیخ شده است.
توبیخ و اخراج مدیران شبکه پنج به دلیل پخش برنامه موهن | توبیخ و اخراج مدیران شبکه پنج به دلیل پخش برنامه موهن معاون سیما با عذرخواهی از برادران و خواهران و علمای بزرگوار اهل سنت اعلام می‌کرد: هم تهیه‌کننده و مدیر برن