مورچه های سیاه روفا این قابلیت را دارند که در برا

 مورچه های سیاه روفا این قابلیت را دارند که در برا
توسط: animals در تاریخ 01 مهر، 1395

توضیحات: مورچه های سیاه روفا این قابلیت را دارند که در برابر تهدیدات خارجی اسید ترشح شده توسط اندام ها خود را به سمت مهاجم بپاشند.


دانلود عکس در مورچه های سیاه روفا این قابلیت را دارند که در برا

ادامه توضیحات...