هندی‌ها نوشابه‌های آمریکایی را تحریم کردند

هندی‌ها نوشابه‌های آمریکایی را تحریم کردند
توسط: news در تاریخ 12 اسفند، 1395

توضیحات: هندی‌ها نوشابه‌های آمریکایی را تحریم کردند

فروش نوشابه‌های پپسی و کوکاکولا در ایالت تامیل نادوئا در جنوب هندوستان به دلیل حمایت از کشاورزان داخلی ممنوع شد/تسنیم#تحریم ممکن است در یکی از این معانی به کار رود:
#تحریم (سوره) سوره‌ای در قرآن
#تحریم یا بایکوت (Boycott) در علوم سیاسی، فعالیتی اعتراضی در شکل خودداری از انجام یک کار، مانند:
#تحریم انتخابات
بازی‌های المپیک##تحریم

#تحریم اقتصادی یا سانکسیون (Sanction)، نوعی جریمه که با هدف واداشتن #تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت می‌گیرد، مانند:
#تحریم‌های علیه ایران

#تحریم در فقه به معنی حرام اعلام کردن، مانند:
نهضت #تحریم تنباکو

ادامه توضیحات...