جزئیات مشمولان بسته حمایتی دولت

جزئیات مشمولان بسته حمایتی دولت
توسط: news در تاریخ 30 آبان، 1397

توضیحات: جزئیات مشمولان بسته حمایتی دولت
خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان از جمله گروه‌های کارگران ساختمانی، قالی بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش فرمایان و رانندگان بین شهری و درون شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کارهای خانگی مشمول بسته حمایتی می‌شوند. #اقتصادیادامه توضیحات...

متن مرتبط: