«زلمی‌خلیل‌زاد» وزیر امور خارجه احتمالی دولت جد

«زلمی‌خلیل‌زاد» وزیر امور خارجه احتمالی دولت جد
توسط: news در تاریخ 23 آبان، 1395

توضیحات: «زلمی‌خلیل‌زاد» وزیر امور خارجه احتمالی دولت جدید آمریکا

رسانه‌های آمریکایی از احتمال جایگزینی «جان‌کری» با «زلمی‌خلیل‌زاد» افغانستانی الاصل خبر دادند/ مهر

دانلود عکس «زلمی‌خلیل‌زاد» در «زلمی‌خلیل‌زاد» وزیر امور خارجه احتمالی دولت جد
دانلود عکس وزیر در «زلمی‌خلیل‌زاد» وزیر امور خارجه احتمالی دولت جد
دانلود عکس امور در «زلمی‌خلیل‌زاد» وزیر امور خارجه احتمالی دولت جد
دانلود عکس خارجه در «زلمی‌خلیل‌زاد» وزیر امور خارجه احتمالی دولت جد
دانلود عکس احتمالی دولت در «زلمی‌خلیل‌زاد» وزیر امور خارجه احتمالی دولت جد

ادامه توضیحات...