با حضور رییس جمهوری صورت گرفت:

 با حضور رییس جمهوری صورت گرفت:
توسط: news در تاریخ 01 اسفند، 1397

توضیحات: با حضور رییس جمهوری صورت گرفت:
افتتاح رسمی فاز ٣ پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس/ تامین مالی پروژه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک ملت

بيشتر: http://yon.ir/IJZ0sادامه توضیحات...

متن مرتبط: