ساعتی ۱۱.۵میلیون برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام!

ساعتی ۱۱.۵میلیون برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام!
توسط: news در تاریخ 26 آذر، 1396

توضیحات: ساعتی ۱۱.۵میلیون برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام!

دربودجه ۹۷صدمیلیارد تومان برای رفع بوی بدمسیرفرودگاه درنظرگرفته شده،یعنی روزانه۲۷۰و ساعتی۱۱.٥میلیون تومان؛حال ‌آنکه هنوز منشا بو مشخص نیست

Yjc.irادامه توضیحات...

متن مرتبط:
ساعتی ۱۱ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام! | نگرانی مسئولان از شنود! ساعتی ۱۱ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام! افشای یک عملیات محرمانه و عجیب پنتاگون
ساعتی ۱۱.۵ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام! | ساعتی ۱۱.۵ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام! ... 2ساعت قبل ساعتی ۱۱.۵میلیون برای رفع بوی اطراف فرودگاه ... درنظرگرفته شده، یعنی ساعتی ۱۱.۵میلیون ...
ساعتی ۱۱.۵ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام! | ساعتی ۱۱.۵ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام! ساعتی ۱۱.۵ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام!
ساعتی ۱۱.۵ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام! | به عبارتی 100 میلیارد تومان بودجه برای رفع بوی نامساعد[؟!] اطراف فرودگاه امام خمینی(ره) ... ساعتی میلیون ...
ساعتی ۱۱ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام ... | به گزارش تابناک، بوی بسیار تند و زننده، از نوع نامطبوع و مهوع؛ این نخستین چیزی است که گردشگران خارجی در مسیر فرودگاه امام(ره) به تهران با آن مواجه می‌شوند. وضعیتی ...
ساعتی ۱۱.۵ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام! | ساعتی ۱۱.۵ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام! عصر ساختمان- ویترین زشتی که سالهاست از کشورمان پیش روی گردشگران خارجی قرار داده‌ایم، قرار است رفع شود.
ساعتی ۱۱ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام! | به عبارتی 100 میلیارد تومان بودجه برای رفع بوی نامساعد[؟!] اطراف فرودگاه امام خمینی (ره ... ساعتی ۱۱ میلیون تومان برای رفع بوی اطراف فرودگاه امام!