???? ۲۰ سال مسیر حرکت یک عقاب.

???? ۲۰ سال مسیر حرکت یک عقاب.
توسط: animals در تاریخ 10 اسفند، 1397

توضیحات: ???? ۲۰ سال مسیر حرکت یک عقاب.
از روسیه و ایران، تا عربستان
با استفاده از یک GPS، مسیر مهاجرت یک عقاب در فاصله زمانی بیست‌ساله، در این نقشه دیده می‌شود. دستگاه جی‌پی‌اس، در روسیه کارگذاشته شده بود و پایان عمر عقاب، در دره‌ای در عربستان روی دادادامه توضیحات...

متن مرتبط: