مردم جهان از 15 ژوئن قادر به ترجمه از 59 زبان زنده دنیا...

مردم جهان از 15 ژوئن قادر به ترجمه از 59 زبان زنده دنیا...
توسط: news در تاریخ 23 خرداد، 1397

توضیحات: مردم جهان از 15 ژوئن قادر به ترجمه از 59 زبان زنده دنیا از طریق مترجم گوگل ( Google Translate ) ازجمله فارسی به‌صورت آفلاین بر اساس هوش مصنوعی خواهند بود
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
مترجم آفلاین گوگل برای 59 زبان ازجمله فارسی | ذوالنوری به روحانی: زندگی مردم را حُباب ... مردمان جهان از 15 ژوئن قادر به ترجمه از 59 زبان زنده دنیا از طریق مترجم گوگل / Google Translate ... زبان‌های زیر به‌صورت آفلاین از 15 ...
مترجم آفلاین گوگل برای 59 زبان ازجمله فارسی - سایت تخصصی فصل ... | فصل اقتصاد - خبرآنلاین: مردمان جهان از 15 ژوئن قادر به ترجمه از 59 زبان زنده دنیا از طریق مترجم گوگل / Google Translate ازجمله فارسی به صورت آفلاین بر اساس هوش مصنوعی خواهند بود.
مترجم آفلاین گوگل برای ۵۹ زبان مبتنی بر هوش مصنوعی | مردمان جهان از 15 ژوئن قادر به ترجمه از 59 زبان زنده دنیا از طریق مترجم گوگل / Google Translate ازجمله فارسی به‌صورت آفلاین بر اساس هوش مصنوعی خواهند بود.
مترجم آفلاین گوگل برای ۵۹ زبان ازجمله فارسی | خبرآنلاین: مردمان جهان از 15 ژوئن قادر به ترجمه از 59 زبان زنده دنیا از طریق مترجم گوگل / Google Translate ازجمله فارسی به‌صورت آفلاین بر اساس هوش مصنوعی خواهند بود. \n بسته‌های آفلاین مبتنی بر هوش ...
مترجم آفلاین گوگل برای ۵۹ زبان ازجمله فارسی - خبر روز | - خبر روز - ۷۳۰۹۶۱ ۷۰۶ بازدید خبرآنلاین: مردمان جهان از 15 ژوئن قادر به ترجمه از 59 زبان زنده دنیا از طریق مترجم گوگل / Google Translate ازجمله فارسی به‌صورت آفلاین بر اساس هوش مصنوعی خواهند بود.
مترجم آفلاین گوگل برای 59 زبان مبتنی بر هوش مصنوعی | مردمان ... | مردمان جهان از 15 ژوئن قادر به ترجمه از 59 زبان زنده دنیا از طریق مترجم گوگل / Google Translate ازجمله فارسی به صورت آفلای
خبرآنلاین - مترجم آفلاین گوگل برای ۵۹ زبان مبتنی بر هوش ... | فناوری اطلاعات > نرم افزار - مردمان جهان از 15 ژوئن قادر به ترجمه از 59 زبان زنده دنیا از طریق مترجم گوگل / Google Translate ازجمله فارسی به‌صورت آفلاین بر اساس هوش مصنوعی خواهند بود.