دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه(پریود)

دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه(پریود)
توسط: salamat در تاریخ 28 مهر، 1395

توضیحات: دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه(پریود)
عوض کردن قرص های ضدبارداری
استفاده ازداروهای خاص
تمرین و ورزش زیاد
استرس وفشار
پرکاری بیش ازحدغده تیروئید
ضخیم شدن جداره رحم

دانلود عکس دلایل در دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه(پریود)
دانلود عکس نامنظم در دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه(پریود)
دانلود عکس بودن در دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه(پریود)
دانلود عکس عادت در دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه(پریود)
دانلود عکس ماهانه(پریود) در دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه(پریود)

ادامه توضیحات...