کاهش سن تن‌فروشی و فرار دختران

کاهش سن تن‌فروشی و فرار دختران
توسط: news در تاریخ 13 آذر، 1397

توضیحات: کاهش سن تن‌فروشی و فرار دختران
مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده: آمارها موجود است اما بهتر است؛ اعلام نشود، چراکه گفتن آمار موجب می‌شود، افرادی که در این سنین هستند نیز جرأت انجام این کار را پیدا کنند و معتقدم ارائه برخی آمارها باعث آسیب بیشتر در جامعه می‌شود #منبع_قانونادامه توضیحات...

متن مرتبط: