مخمل پاش بدون برق گرفتگی//چاپ ابی//ابکاری02156571497

مخمل پاش بدون برق گرفتگی//چاپ ابی//ابکاری02156571497
توسط: flockan-star در تاریخ 13 اسفند، 1397

توضیحات: س رانتیاخت دستگاه مخمل پاش خانگی وصنعتی
سازنده دستگاه ابکاری خانگی وصنعتی
تولیددستگاه هیدروگرافیک درابعادگوناگون
فروش مواداولیه ومتریال هرسه دستگاه
دارای ضمانت نامه شرکتی//دارای وارانتی وگارانتی
اموزش رایگان وکاملاتخصصی
ارسال به سراسرایران
تلفن های تماس ومشاوره:
02156571497
09190924535
09190924595
09108799257
09387400338

ادامه توضیحات...