پرداخت وام ازدواج نوبتی می‌شود!

پرداخت وام ازدواج نوبتی می‌شود!
توسط: news در تاریخ 17 بهمن، 1397

توضیحات: پرداخت وام ازدواج نوبتی می‌شود!
کمیسیون تلفیق مجلس سقف وام ازدواج در سال آینده را ۱۰۰ درصد افزایش داده، اما دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی با انتقاد از افزایش سقف وام ازدواج در این کمیسیون، این اقدام را یک کار سیاسی دانست و معتقد است که با این شرایط پرداخت وام زدواج نوبتی می‌شود./ایسناادامه توضیحات...

متن مرتبط: