شروط ایران برای باقی ماندن در برجام چیست؟

شروط ایران برای باقی ماندن در برجام چیست؟
توسط: news در تاریخ 24 اردیبهشت، 1398

توضیحات: شروط ایران برای باقی ماندن در برجام چیست؟

خبرگزاری رویترز به نقل از چهار دیپلمات اروپایی ادعا کرد: ایران در تماس با مقامات اروپایی، صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت و دسترسی کامل به دلارهای نفتی خود را به عنوان دو شرط باقی ماندن در برجام تعیین کرده است/ تسنیم
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: