دن شاپيرو سفير سابق امريكا: هیلی با ترامپ رقابت نمی‌کند...

دن شاپيرو سفير سابق امريكا: هیلی با ترامپ رقابت نمی‌کند...
توسط: news در تاریخ 19 مهر، 1397

توضیحات: دن شاپيرو سفير سابق امريكا: هیلی با ترامپ رقابت نمی‌کند، حداقل تا ٢٠٢٤ نامزد نمی‌شود. هیلی پيش از آنکه رسوايي ترامپ بدتر شود خود را بيرون كشيد و اين حداقل زيركي او بود
#بین_الملل
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: