در ایستگاه فضایی يكی از ضروری‌ترين وسايل برای فض

در ایستگاه فضایی يكی از ضروری‌ترين وسايل برای فض
توسط: news در تاریخ 26 آبان، 1395

توضیحات: در ایستگاه فضایی يكی از ضروری‌ترين وسايل برای فضانوردان تردميل است؛ چون آنها از پای خود استفاده نمی‌کنند و کم کم برای مغز بی‌اهمیت شده و خون‌رسانی به پاها را کاهش می‌دهد

ادامه توضیحات...