حضور دانشجویان سر کلاس با پتو!

حضور دانشجویان سر کلاس با پتو!
توسط: news در تاریخ 05 آذر، 1395

توضیحات: حضور دانشجویان سر کلاس با پتو!

خراب بودن سیستم های گرمایشی یک دانشکده در سبزوار، دانشجویان را مجبور کرد با پتو سر کلاس حاضر شوند

ادامه توضیحات...