نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی منفی است

نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی منفی است
توسط: news در تاریخ 07 بهمن، 1397

توضیحات: نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی منفی است
رییس کل بانک مرکزی: نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی 2400 میلیارد تومان منفی است لذا ما اصلاً چنین درآمدی نخواهیم داشت.
گذاشتن چنین مبلغی در بودجه بانک مرکزی اشتباه است و منجر به افزایش پایه پولی می‌شود/ ایسناادامه توضیحات...

متن مرتبط: