کدام هنرپیشه ها فالوئر جعلی خریده بودند؟!

کدام هنرپیشه ها فالوئر جعلی خریده بودند؟!
توسط: fun در تاریخ 14 شهریور، 1395

توضیحات: کدام هنرپیشه ها فالوئر جعلی خریده بودند؟!
با حذف کاربران فیک تا اینجا مشخص شد حسام نواب صفوی ۴۰۰ هزار فالوعر فیک و بهنوش بختیاری ۵۰۰هزار فالوئر جعلی داشته‌اند #فرهنگی
دانلود عکس کدام در کدام هنرپیشه ها فالوئر جعلی خریده بودند؟!
دانلود عکس هنرپیشه ها در کدام هنرپیشه ها فالوئر جعلی خریده بودند؟!
دانلود عکس فالوئر در کدام هنرپیشه ها فالوئر جعلی خریده بودند؟!
دانلود عکس جعلی خریده در کدام هنرپیشه ها فالوئر جعلی خریده بودند؟!
دانلود عکس بودند؟! در کدام هنرپیشه ها فالوئر جعلی خریده بودند؟!

ادامه توضیحات...