سفارت آمریکا در بغداد از اتباع این کشور در عراق خواسته...

سفارت آمریکا در بغداد از اتباع این کشور در عراق خواسته...
توسط: news در تاریخ 23 اردیبهشت، 1398

توضیحات: سفارت آمریکا در بغداد از اتباع این کشور در عراق خواسته است از حضور در اماکن عمومی خودداری کنند و همچنین به دیگر شهروندان این کشور هم توصیه کرده که فعلا به عراق سفر نکنند
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: