‼️خداحافظ کلاهبردار‼️

‼️خداحافظ کلاهبردار‼️
توسط: news در تاریخ 05 اسفند، 1397

توضیحات: ‼️خداحافظ کلاهبردار‼️

سامانه سنجینه با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و وزارت ارتباطات رونمایی شد، در این سمانه با وارد کردن کد ملی افراد از نمره خوش حسابی و اعتباری اونها در نظام مالی کل کشور مطلع شوید و به راحتی افراد کلاهبردار رو شناسایی کنید اطلاعات بیشتر و دریافت برنامه
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: