ترامپ در توئیتی اعلام کرد، قصد دارد از اوباما در دادگاه...

ترامپ در توئیتی اعلام کرد، قصد دارد از اوباما در دادگاه...
توسط: fun در تاریخ 14 اسفند، 1395

توضیحات: ترامپ در توئیتی اعلام کرد، قصد دارد از اوباما در دادگاه شکایت کند.
اوباما کمی پیش از پیروزی من، مکالماتم راشنود کرده بود این وحشتناک است/او یک آدم بد(یا مریض) است.


این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که انتقال یافته است (تغییر نام). این تغییرمسیر برای جلوگیری از قطع شدن ارتباط پیوندها به مقالهٔ مقصد نگهداری می‌شود.

ادامه توضیحات...