واکنش کاخ سفید به سخنان امروز روحانی: تضمینی به ا

 واکنش کاخ سفید به سخنان امروز روحانی: تضمینی به ا
توسط: fun در تاریخ 28 دی، 1395

توضیحات: واکنش کاخ سفید به سخنان امروز روحانی: تضمینی به ایران نداده ایم که ترامپ با برجام چه میکند.
دانلود عکس در واکنش کاخ سفید به سخنان امروز روحانی: تضمینی به ا

ادامه توضیحات...