گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1...

گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1...
توسط: ajaieb در تاریخ 16 شهریور، 1395

گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1...

گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 15 هزار دلار فروخته شد! علت قیمت بالاى این بیسکوییت این بود که تنها بیسکوییتى بود که از حادثه غرق شدن کشتى تایتانیک جان سالم بدر برد. دانلود عکس گران در گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1... دانلود عکس قیمت در گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1... دانلود عکس ترین در گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1... دانلود عکس بیسکوییت در گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1... دانلود عکس جهان در گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1...
امتیاز : 96 از 100 تعداد رای دهندگان 2370

توضیحات: گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 15 هزار دلار فروخته شد! علت قیمت بالاى این بیسکوییت این بود که تنها بیسکوییتى بود که از حادثه غرق شدن کشتى تایتانیک جان سالم بدر برد.
دانلود عکس گران در گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1...
دانلود عکس قیمت در گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1...
دانلود عکس ترین در گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1...
دانلود عکس بیسکوییت در گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1...
دانلود عکس جهان در گران قیمت ترین بیسکوییت جهان در یک حراجى به مبلغ 1...

ادامه توضیحات...

telegram