به اندازه بالش خود توجه کنید !

به اندازه بالش خود توجه کنید !
توسط: salamat در تاریخ 12 فروردین، 1398

توضیحات: به اندازه بالش خود توجه کنید !

بالش های بلند یا کوتاه در دراز مدت میتوانند مشکل دیسک گردن را برای شما بوجود آورند.

سطح بالش باید موازی بدن باشد.

مجله پزشکی دکتر آزادامه توضیحات...

متن مرتبط: