ترک خوردن دیوار برخی از ساختمان ها بر اثر زلزله در فریم...

ترک خوردن دیوار برخی از ساختمان ها بر اثر زلزله در فریم...
توسط: news در تاریخ 18 فروردین، 1396

توضیحات: ترک خوردن دیوار برخی از ساختمان ها بر اثر زلزله در فریمان


#خوردن به عمل جویدن و بلعیدن غذا می‌گویند. همه جانداران برای ادامه حیات نیازمند #خوردن هستند. #خوردن یک فعالیت روزانه است.
#دیوارسازه‌ای است برای نگهداری بخش و یا یک بخش از بخش دیگر در یک بنا.

ادامه توضیحات...