«دعانویسی» که ۶۰ میلیون درآمد ماهیانه دارد!

«دعانویسی» که ۶۰ میلیون درآمد ماهیانه دارد!
توسط: fun در تاریخ 13 مرداد، 1398

توضیحات: «دعانویسی» که ۶۰ میلیون درآمد ماهیانه دارد!

شاید برایتان جالب باشد که بدانید غسال‌ها، نظافتچی‌ها یا روزنامه فروش‌های سرچهارراه چقدر درآمد دارند؟
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
درآمدهای «بخور و نمیر» در برابر شغل‌های پول‌ساز / «دعانویسی ... | درآمدهای «بخور و نمیر» در برابر شغل‌های پول‌ساز / «دعانویسی» که ۶۰ میلیون درآمد ماهیانه دارد! اقتصادی / سایر حوزه‌ها
درآمدهای «بخور و نمیر» در برابر شغل‌های پول‌ساز/ «دعانویسی ... | درآمدهای «بخور و نمیر» در برابر شغل‌های پول‌ساز/ «دعانویسی» که ۶۰ میلیون درآمد ماهیانه دارد! شاید یکی از سؤالاتی که ذهن بسیاری از افراد جامعه را با خود درگیر می‌کند، این باشد که قشرهای ...
درآمدهای «بخور و نمیر» در برابر شغل‌های پول‌ساز / «دعانویسی ... | درآمدهای «بخور و نمیر» در برابر شغل‌های پول‌ساز / «دعانویسی» که ۶۰ میلیون درآمد ماهیانه دارد! شاید یکی از سؤالاتی که ذهن بسیاری از افراد جامعه را با خود درگیر می‌کند این باشد که قشرهای مختلف ...
درآمدهای «بخور و نمیر» در برابر شغل‌های پول‌ساز / «دعانویسی ... | درآمدهای «بخور و نمیر» در برابر شغل‌های پول‌ساز / «دعانویسی» که ۶۰میلیون درآمد ماهیانه دارد! شاید یکی از سوالاتی که ذهن بسیاری از افراد جامعه را با خود درگیر می‌کند این باشد که قشرهای مختلف ...
شغل راحت با سرمایه 10 میلیون و درآمد 30 میلیون ماهیانه | شغل راحت با سرمایه 10 میلیون و درآمد 30 میلیون ماهیانه . شغل یکی از نیازهای اصلی هر فرد است و اگر کسی شغل نداشته باشد مطمئنا به دنبال دزدی و … می رود تا بتواند خرج خود و خانواده اش را در بیاورد.
با 20 میلیون سرمایه درآمد خالص ماهانه 2 میلیون داشته باشید ... | به‌طور متوسط سود یک گلخانه با ظرفیت ذکرشده ماهیانه ۲ میلیون تومان است که در دو ماه آخر سال به بیش از ده برابر هم می‌رسد اما در فصل پاییز هم این درآمد می‌تواند تا ۵ میلیون تومان در ماه هم برسد.
مراکز فیزیوتراپی ماهانه ۶۰ میلیون سود به جیب می‌زنند | مراکز فیزیوتراپی ماهانه ۶۰ میلیون سود به جیب می‌زنند ... متوسط ۵۰ مراجع دارد که به طور میانگین ۲۰۰ هزار تومان هزینه می‌کنند که مجموع این مبلغ ۱۰ میلیون تومان می ...