توهمات ترامپی/ “دوست دارم ایرانی‌ها به من زنگ بزنند.”...

 توهمات ترامپی/ “دوست دارم ایرانی‌ها به من زنگ بزنند.”...
توسط: news در تاریخ 19 اردیبهشت، 1398

توضیحات: توهمات ترامپی/ “دوست دارم ایرانی‌ها به من زنگ بزنند.”

رئیس‌جمهور آمریکا:
دوست دارم ایرانی‌ها به من زنگ بزنند، ولی جان کری به آنها می‌گوید چه کار بکنند. جان کری می‌گوید که زنگ نزنند.
کری باید به خاطر گفت‌وگو با ایرانی‌ها مورد پیگرد قرار گیرد.
اطلاعاتی در دست است که تهران قصد حمله به نیروهای آمریکایی را داشته است.
خطر درگیری نظامی چیزی است که همیشه مطرح است.
نمی‌خواهم بگویم، نه، ولی امیدوارم این اتفاق نیفتد./فارسادامه توضیحات...

متن مرتبط: