کارنامه دانش آموزان دوران قاجار

کارنامه دانش آموزان دوران قاجار
توسط: fun در تاریخ 27 دی، 1397

توضیحات: کارنامه دانش آموزان دوران قاجار

نفر اول، احمد شاه قاجاره!
جالب تر از همه این که معلم نقاشی شون «کمال الملک» بوده و استاد خط «عماد الکتاب» از سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق!ادامه توضیحات...

متن مرتبط: