نخستین تصاویر از کعبه هزاران دلار فروخته شد

نخستین تصاویر از کعبه هزاران دلار فروخته شد
توسط: fun در تاریخ 02 مرداد، 1398

توضیحات: نخستین تصاویر از کعبه هزاران دلار فروخته شد

نخستین تصاویر ثبت شده از مکه و کعبه قدمت آنها به سال ۱۸۸۸ بازمی‌گردد.
تصاویر ثبت شده توسط «‌کریستین اسنوک هیورخونیه» شرق‌شناس هلندی، که به عنوان جاسوس در «جده» مشغول بود به قیمت ۲۱۲,۰۰۰ پوند به فروش رفت.

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
نخستین تصاویر از کعبه هزاران دلار فروخته شد + عکس | نخستین تصاویر ثبت شده از مکه و کعبه که قدمت آنها به سال ۱۸۸۸ بازمی‌گردد، برای اولین بار در حراجی «ساتبیز» هزاران دلار فروخته شد.
نخستین تصاویر از کعبه هزاران دلار فروخته شد | نخستین تصاویر ثبت شده از مکه و کعبه که قدمت آنها به سال ۱۸۸۸ بازمی‌گردد، برای اولین بار در حراجی «ساتبیز» هزاران دلار فروخته شد.
نخستین تصاویر از کعبه هزاران دلار فروخته شد + عکس - ایسنا | نخستین تصاویر ثبت شده از مکه و کعبه که قدمت آنها به سال ۱۸۸۸ بازمی‌گردد، برای اولین بار در حراجی «ساتبیز» هزاران دلار فروخته شد.
نخستین تصاویر از کعبه هزاران دلار فروخته شد + عکس | بـوشــکان ... | نخستین تصاویر ثبت شده از مکه و کعبه که قدمت آنها به سال ۱۸۸۸ بازمی‌گردد، برای اولین بار در حراجی «ساتبیز» هزاران دلار فروخته شد.به گزارش بوشکان نیوز به نقل از ایسنا به نقل از دیلی میل، تصاویر ثبت شده توسط «‌کریستین ...
فرارو | (تصاویر) نخستین تصاویر از کعبه هزاران دلار فروخته شد | نخستین تصاویر ثبت شده از مکه و کعبه که قدمت آنها به سال ۱۸۸۸ بازمی‌گردد، برای اولین بار در حراجی «ساتبیز» هزاران دلار فروخته شد.
نخستین تصاویر از کعبه هزاران دلار فروخته شد | نخستین تصاویر از کعبه هزاران دلار فروخته شد تصاویر ثبت شده توسط «‌کریستین اسنوک هیورخونیه» شرق‌شناس هلندی، که به عنوان جاسوس در «جده» مشغول بود به قیمت ۲۱۲,۰۰۰ پوند به فروش رفت.
نخستین تصاویر ثبت شده از کعبه هزاران دلار فروخته شد + عکس ... | نخستین تصاویر ثبت شده از مکه و کعبه که قدمت آنها به سال ۱۸۸۸ بازمی‌گردد، برای اولین بار در حراجی «ساتبیز» هزاران دلار فروخته شد.