منزل ۳۰۰ خانوار در خرم‌آباد دچار آب‌گرفتگی شده است

منزل ۳۰۰ خانوار در خرم‌آباد دچار آب‌گرفتگی شده است
توسط: news در تاریخ 10 بهمن، 1397

توضیحات: منزل ۳۰۰ خانوار در خرم‌آباد دچار آب‌گرفتگی شده است

مدیرکل مدیریت بحران لرستان:
منزل ۳۰۰ خانوار در خرم‌آباد دچار آب‌گرفتگی شده و جایی برای اسکان آنها نیست/ایسنا
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: