بیماری نادر نوزاد آمریکایی

بیماری نادر نوزاد آمریکایی
توسط: news در تاریخ 23 مهر، 1395

توضیحات: بیماری نادر نوزاد آمریکایی
این نوزاد حتی پس ازاینکه زبانش جراحی شد بازهم درحال رشداست/پزشکان می‌گویند زبان او ازبزرگترین زبان‌های دنیاست وازهر۱۱۰۰۰نفر دردنیا ۱نفر دچاراین اختلال است

دانلود عکس بیماری نادر در بیماری نادر نوزاد آمریکایی
دانلود عکس نوزاد در بیماری نادر نوزاد آمریکایی
دانلود عکس آمریکایی در بیماری نادر نوزاد آمریکایی

ادامه توضیحات...